APAKAH DIA TOYBOX STUDY MALAYSIA?

ToyBox Study Malaysia ialah pendekatan berasaskan bukti menggunakan model tingkah laku untuk pencegahan obesiti kanak-kanak peringkat pendidikan awal. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji program pencegahan obesiti yang inovatif dan berasaskan bukti untuk kanak-kanak berumur antara 4-6 tahun. ToyBox Study Malaysia adalah program intervensi yang berasal dari negara Eropah. ToyBox-Study menangani isu berkaitan obesiti kanak-kanak daripada empat tingkah laku berkaitan keseimbangan tenaga utama, iaitu:

Dengan sokongan pakar dari pasukan ToyBox Study yang asal, pasukan pakar dari Malaysia telah mengadaptasi ToyBox Study untuk menghasilkan ToyBox Study Malaysia yang sesuai untuk konteks dan komuniti Malaysia.

KENAPA UMUR 4-6 TAHUN?VIDEO: PANDUAN MENDAFTAR DAN MELAYARI ETOYBOX

Dapatkan maklumat lanjut berkenaan Toybox Study Malaysia

TOP